fbpx

Legislatívne zmeny v hypotékach od 01.01.2024.

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

Zatiaľ je pomoc nastavená do roku 2027 s možnosťou pravidelného prehodnocovania pri zákone o štátnom rozpočte a počas celého tohto obdobia by mala pokryť spolu približne 315-tisíc úverov. Pomoc pri splácaní úverov sa bude týka všetkých hypoték, pri ktorých prišlo k zvýšeniu zaplatenej splátky v roku 2023 oproti roku 2022. Je určená pre nízkopríjmové domácnosti, ktorým pre nárast úrokových sadzieb hrozí, že nezvládnu splácať svoje náklady na bývanie a zvýšenie úrokových sadzieb im výrazne navýšilo ich mesačné splátky úverov, čo je pre mnohých nezvládnuteľné.

Forma pomoci

             Za rok 2023 bude pomoc formou daňového bonusu. Daňový bonus si klient uplatní v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré podá v roku 2024. Ak  je zamestnancom, tak si nepodáva sám daňové priznanie za rok 2023, ale uplatní mu ho zamestnávateľ v rámci vykonania ročného zúčtovania daní za rok 2023  v roku 2024, na základe doručeného potvrdenia od banky. 

Teraz od začiatku roka 2024 pomoc pokračuje a to formou pravidelného príspevku k mesačným splátkam úverov. Príspevok vyplácajú úrady práce, vždy nasledujúci mesiac po zaplatení splátky. Stačí, ak klient podá na príslušnom úrade práce žiadosť a ten v spolupráci s Finančnou správou SR a bankami rozhodne, či spĺňa na túto bonifikáciu nárok.

Pre koho je pomoc určená

            Ako som už spomínala pomoc je určená pre nízkopríjmové domácnosti, pre klientov ktorí mali príjem do výšky 1.6 násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. V konkrétnej sume ide o hranicu 2086 euro.  V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník (napríklad manželia), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 EUR. Štát  klientom preplatí 75 % z navýšenia splátky, maximálne však do sumy 150 EUR, ročne spolu 1800 euro. Pomoc sa poskytne len na jednu zmluvu o úvere a na jednu nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území SR a slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby alebo oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami.

Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke. Treba si dať pozor na refinancovanie úveru aj počas čerpania štátnej pomoci. Ak klient refinancuje úver do inej banky, musí vrátiť príspevok. Platia podobné pravidlá ako v minulosti pri príspevkoch pre mladých na úvere. Kontroluje sa aj platobná disciplína klienta.

Rovnako aj pri daňovom bonuse za rok 2023, ak správca dane pri daňovej kontrole zistí, že daňovník si uplatnil bonus na zaplatené úroky neoprávnene, napríklad že nehnuteľnosť prenajímal, daňový bonus bude musieť vrátiť a zároveň dostane pokutu. Tá sa vypočíta za každý deň od lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom si daňový bonus uplatnil, až do začatia daňovej kontroly. Výška pokuty bude trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB, najmenej však 10 percent p. a.

Daňový bonus pre mladých

     Štát pripravil pomoc a zmeny aj v prípade nových hypoték pre mladých od 18 – 35 rokov. Podľa nových pravidiel nastáva niekoľko zmien. Kým podľa súčasných starých pravidiel (platné do 31.12.2023) môže žiadateľ hypotéky pre mladých dostať pomoc od štátu na hypotéku do maximálnej výšky 50. tisíc EUR,  od 1.1.2024 sa táto hranica ruší a bude neobmedzená. Zároveň sa upravuje aj maximálna výška príjmu.

Kým podľa starých pravidiel je maximálny príjem žiadateľa určený ako 1,3 násobok priemernej mzdy, od 1.1.2024 sa táto maximálna hranica zvyšuje na 1,6 násobok priemernej mzdy. A kým podľa starých pravidiel má žiadateľ o hypotéku pre mladých nárok na pomoc vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne však do výšky 400 EUR ročne, nové pravidlá zvyšujú tento limit na maximálne 1 200 EUR ročne. Aj v tomto prípade však platí, že nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.

Štátna prémia v stavebnom sporení roku 2024

            Výška štátnej prémie schválená na rok 2024 je vo výške 7 % , najvyššia za poslednú dekádu. Vyššia bola naposledy v roku 2014, kedy predstavovala 8,5 percenta. Maximálna výška štátnej prémie však vtedy bola o pár eur nižšia na úrovni 66,39 eur, čo bolo spôsobené prepočtom ešte v roku 2009 pri prechode na euro z predošlých 2000 slovenských korún. Maximum štátnej prémie sa na 70 EUR zaokrúhlilo až v roku 2019. Výnos 7 % je výsledkom zníženia sumy ročného vkladu na stavebné sporenie. V roku 2023 bola suma ročného vkladu 2800 eur, od januára 2024 stačí, ak klienti vložia 1 000 EUR

Martina Bajusová, produktová manažérka Broker Consulting, a.s. pre úvery

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Inflácia a jej vplyv na cenu nehnuteľností

Inflácia, ako merateľný nárast úrovne všeobecných cien tovarov a služieb v ekonomike, má výrazný vplyv na rôzne aspekty života a hospodárstva. Jedným z nich je aj trh s nehnuteľnosťami. Ako inflačné tlaky môžu ovplyvniť tento dôležitý sektor?

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.