fbpx

Oplatí sa celoročné cestovné poistenie?

Mať uzatvorené celoročne cestovné poistenie je výhodnejšie z viacerých dôvodov. Ušetríte Váš rozpočet,  čas a stres.

Určite ste si povedali, mám európsky zdravotný preukaz.  Avšak v prípade ošetrenia v zahraničí na základe predloženia európskeho preukazu môžete navštíviť len štátne zdravotné zariadenia. V súkromných zdravotných zariadeniach tento zdravotný preukaz nepomôže pri preplácaní zdravotných úkonov. Preto je výhodnejšie si uzatvoriť cestovne poistenie. Súčasťou poistenia je asistenčná kartička a vystavený certifikát o poistení v angličtine, ktorý môžu v niektorých krajinách od Vás požadovať. No nie každá poisťovňa certifikát vystaví automaticky po uzavretí poistenia. Napr.  Generali, AXA assistance poisťovne certifikát vystavia okamžite. Allianz, UNION, UNIQA poisťovne Vám ho vystavia po úhrade poistenia po vyžiadaní. V prípade nejasnosti alebo poistnej udalosti vždy je nutne kontaktovať asistenčnú službu, ktorá Vám pomôže alebo naviguje ako máte postupovať. Všetky dokumenty, ktoré sú súčasťou poistenia Vám prídu do mailu po uzavretí poistenia alebo budete maž v danom maile link, ktorý Vás presmeruje do danej poisťovne k dokumentom.

Ak do zahraničia cestujete častejšie ako raz či dva krát ročne,  či už  za nákupmi, za oddychom, pracovne či študovať, je výhodnejšie celoročne cestovné poistenie. To správne cestovné poistenie by malo obsahovať nielen liečebne náklady, ale komplexný balík krytia.

 Komplexný balík zahŕňa liečebne náklady, úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Územná platnosť je na výber EUROPA alebo SVET.

Príklad:

Krátkodobé cestovne poistenie v Allianz poisťovni s komplexným balíkom krytia  na dobu 14 dni s územnou platnosťou Európa vyjde 37,39 EUR na osobu (t. j 2,67 euro na 1 deň).

Celoročne cestovne poistenie s komplexným balíkom krytia s územnou platnosťou Európa vyjde 142,40 EUR na osobu( 0,39 euro na 1 deň).

Poistná ochrana začína nástupom na cestu t. j. opustením bydliska, prechodného pobytu, pracoviska na Slovensku. Výnimkou je poistenie storno poplatku, to začína hneď po uzavretí poistenia.

Základný balík rizík nemá obsiahnuté napr. rizikové športy ani rizikovú prácu. V prípade, že budete vykonávať rizikovú činnosť – napr. skoky na lane, bungee jumping skákanie s padákom, potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest s hĺbkou nad 10 metrov s inštruktorom lebo bez inštruktora, baníka, tunelára  je potrebné si dané riziko  pripoistiť.

V prípade, že máte už dlhšie uzatvorené poistenie s územnou  platnosťou EUROPA a idete vycestovať do krajiny s územnou platnosťou SVET, je potrebné na dané obdobie uzatvoriť nové krátkodobé cestovné poistenie s územnou  platnosťou SVET. To isté platí, aj keď budete v zahraničí vykonávať rizikovú prácu alebo šport. Nemáte v rámci celoročného poistenia dané pripoistenie? Je potrebné si tiež uzatvoriť krátkodobé poistenie s danou rizikovou činnosťou. 

Pri výbere poistky okrem ceny poistného je dôležitým parametrom výška poistných súm daných rizík (liečebné náklady, úrazové poistenie a pod. ) a zároveň maximálna doba vycestovania. Väčšina poisťovní stanovuje dĺžku jedného  vycestovania na max.45 dní. Čiže po 45 dňoch je potrebné sa vrátiť na Slovensko.  V prípade, že cestujete na dlhšie obdobie  je potrebné si vybrať poistenie  napr. s 90, 180 dňami alebo dokonca s možnosťou nepretržitého pobytu v zahraničí.

Poistenie si môžete dojednať aj sami  online  https://poistenie.bcas.sk/.  Avšak s vhodným krytím a výberom cestovného poistenia vám pomôže finančný sprostredkovateľ Broker Consulting, a.s.

Jana Ivaničová, produktová manažérka pre neživotné poistenie

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

Inflácia a jej vplyv na cenu nehnuteľností

Inflácia, ako merateľný nárast úrovne všeobecných cien tovarov a služieb v ekonomike, má výrazný vplyv na rôzne aspekty života a hospodárstva. Jedným z nich je aj trh s nehnuteľnosťami. Ako inflačné tlaky môžu ovplyvniť tento dôležitý sektor?

Ako ochrániť majetok v prípade živelnej pohromy?

Rok 2022 a 2023 priniesol turbulentné a doslova nepredstaviteľné zmeny na hypotekárnom trhu. Posledné roky sa jesenné akcie bánk niesli väčšinou v znamení zlacňovania hypoték. Slovenské hypotéky patrili k najlacnejším v eurozóne. Boli na to dva dôvody.

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.