fbpx

Reverzné hypotéky na Slovensku

Produkt reverznej hypotéky umožňuje poskytnutie hotovosti vo výške 50 % až 60 % z hodnoty nehnuteľnosti. Nevýhodou je, že banky pri reverzných hypotékach preplácajú len maximálne 60 % z výšky hodnoty nehnuteľností, čo je značná stratovosť a dediči by tak stratili značnú časť dedičstva. Klient má možnosť buď jednorazového vyplatenia celej sumy alebo mesačnú platbu v určitej výške, ktorá by mala zabezpečiť pokrytie pravidelných mesačných výdavkov spolu s dôchodkom, ktorý taktiež pravidelne dostáva. Suma mesačnej splátky závisí aj od samotnej dĺžky čerpania reverznej hypotéky. Pri reverznej hypotéke sa neplatí daň, v prípade, ak si dedičia seniorov chcú nehnuteľnosť ponechať. V takom prípade stačí, ak vrátia požičanú sumu aj s úrokmi. Ak o dom alebo byt  dediči nemajú záujem, ich trhová hodnota sa časom zvýši a bude vyššia ako suma hypotéky,  agentúra dom alebo byt predá a rozdiel vyplatí dedičom. Nehnuteľnosť  nesmie byť neobývaná viac ako jeden rok. V príde úmrtia posledného dlžníka hypotéky, jeho dediči sa môžu dohodnúť s bankou, že v danej nehnuteľnosti môžu bývať, kým si nenájdu nové bývanie, najviac však na jeden rok.

Reverzná hypotéka môže dobre poslúžiť aj dôchodcom, ktorí majú dostatok úspor na dôstojný dôchodok. Tento produkt môžu využiť na takzvané predčasné darovanie dedičstva. Založením nehnuteľnosti z získajú financie, ktoré môžu okamžite poskytnúť budúcim dedičom. Takto môžu pomôcť deťom pri riešení ich veľkého finančného cieľa akým je vlastné bývanie.

Príklad z praxe:

Hodnota nehnuteľnosti je 200 000 eur na základe zmluvy o reverznú hypotéku klient získa 50% až 60% LTV, približne polovicu hodnoty nehnuteľnosti v hotovosti, čo je 100 000 eur. Klient (dôchodca) si môže tieto peniaze uložiť na účet a podľa potreby navyšovať svoj mesačný dôchodok. Pri 15- až 20-ročnom čerpaní by si mohol prilepšiť o 400 až 550 eur mesačne.

Reverznú hypotéku v súčasnosti na Slovensku neponúka žiadna z bánk,  naopak v zahraničí je to bežný produkt, o ktorý majú dôchodcovia záujem. Myšlienka na predaj nehnuteľnosti s právom dožitia je v mnohých krajinách sveta už dlhé roky úspešnou realitou, na Slovensku sa doposiaľ stretávala s komplikáciami. Reverzná hypotéka je nástroj, ako posilniť medzigeneračnú solidaritu. Reverzné hypotéky sú pritom označované odborníkmi za zaujímavú alternatívu k získaniu vyššieho (do)životného štandardu. Navyše bez zaťaženia štátneho rozpočtu dodatočnými výdavkami. Tiež hovoria, že tento typ hypoték môže motivovať potenciálnych dedičov, aby sa o svojich príbuzných lepšie postarali.

Finančný produkt ako každý má nielen výhody, ale aj nevýhody. Ak sa seniorovi s reverznou hypotékou niečo stane, nehnuteľnosť nie je predmetom dedičského konania. Zostane vo vlastníctve banky. Podpisom zmluvy k reverznej hypotéke dôchodca stratí časť hodnoty svojho majetku, a teda aj hodnotu dedičstva pre svoje deti. So získaním reverznej hypotéky sú v zahraničí spojené aj náklady a poplatky ako pri štandardnej hypotéke. Najčastejšími sú poplatky za spracovanie, znalecký posudok, poistenie a iné. Taktiež mnohí odborníci poukazujú aj na morálny aspekt tohto riešenia.

To, či by práve reverzná hypotéka našla uplatnenie aj na našom trhu, je zatiaľ otázne. Každopádne je zrejmé, že o nej ešte budeme počuť.

Martina Bajusová, produktová manažérka pre úvery

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

Ako na nájom bytu?

Aké sú rozdiely medzi právnou úpravou nájmu bytu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu a podľa Občianskeho zákonníka?

Ceny nehnuteľností sa ďalej šplhajú

Ceny nehnuteľností sa ďalej šplhajú

Ceny nehnuteľností a bývania rastú. Priemerná cena bývania je stále nižšia, ako tomu bolo v roku 2008. Ak sa ale pozrieme čisto na ceny bytov, ich priemerná cena je už dnes vyššia. Oplatí sa do nich investovať?

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.