fbpx
Broker Consulting, a.s. - Nesmieme zabúdať na rezervu

Nesmieme zabúdať na rezervu

Národná ekonomika je stále vo veľmi dobrej kondícii. Nezamestnanosť je stále na veľmi nízkej úrovni, HDP rastie a ľuďom sa tak ekonomicky darí. Čo teda s klientmi riešiť? Okrem bývania a renty by mal každý klient určite myslieť na finančnú rezervu. Zlaté časy nemusia trvať večne. V médiách v poslednej dobe zaznieva, že očakávané spomalenie rastu globálnej ekonomiky je už tu, a to so sebou prináša utlmovanie rastu HDP, a tiež možný nárast nezamestnanosti.

Väčšina ľudí intuitívne tuší, že by mali mať pripravenú aspoň nejakú finančnú rezervu. Bohužiaľ, nie všetci sme na nečakané finančné problémy riadne pripravení. V dnešnej dobe vrcholiaceho hospodárskeho cyklu je potrebné si vytvoriť pomocný vankúš, než kedykoľvek predtým. Ako už zaznelo, ekonomike sa darí, ale to nemusí trvať večne. Preto by sme sa mali pomocou finančného plánovania chrániť a pripravovať sa na nečakaný výpadok príjmov, či nečakané výdavky.

Do ťažkej životnej situácie, kedy dostupná finančná rezerva môže prísť vhod, sa môže dostať každý. Dôležité je si pripustiť, že sa vôbec v takejto situácii môžem ocitnúť. Človek nemusí myslieť hneď na to najhoršie, ako je smrť alebo strata zamestnania. Stačí sa zraniť pri športe alebo môžu naraz doslúžiť domáce spotrebiče, alebo sa môže pokaziť auto. Každý kto vie trochu počítať s percentami vie, že na takéto krátkodobé výdavky je lepšie mať vlastné prostriedky, než si požičiavať od banky.

Ako by mala byť rezerva vysoká?

Asi najťažšia otázka, podobná tomu ako vysoká by mala byť renta či ako veľkú čiastku potrebujem pripraviť na štúdium detí. Pri rezerve sa často odborníci rozchádzajú, ale v podstate sú dva prístupy. Prvý hovorí, mať rezervu vo výške 3 – 6 mesačných výdavkov, druhá odporúča mať finančnú rezervu vo výške 3 – 6 mesačného príjmu. Oba prístupy samozrejme počítajú s tým, že máme vyšší príjem ako výdavky.

Je jasné, že výdavková metóda bude pre väčšinu klientov reálnejšia a jej vytvorenie by klienta nemuselo tak bolieť.

Ako rezervu vytvoriť

Pri tvorbe finančnej rezervy je samozrejme najdôležitejšie začať, ale tiež je dôležité vydržať a aspoň tento cieľ čo najskôr splniť. Sú dva spôsoby ako postupovať pri vytvorení finančnej rezervy. Čo najskôr si odložiť jednorazovú čiastku alebo si začať pravidelne odkladať z výplaty. Pravidelné odkladanie potom môže mať ešte jeden pozitívny efekt, a to ten, že si vytvoríme správne finančné návyky a časom si na chýbajúcu čiastku zvykneme. Riešenie ďalších cieľov ako je Renta alebo príprava prostriedkov na vlastné bývanie pomocou investovania už nikoho neprekvapí a bude pravidelné odkladanie ľahšie, v duchu hesla: „Čo nemám, to neminiem“.

Kam rezervu odložiť

Prostriedky by mali byť vždy k dispozícii, preto je dobré zvoliť správny nástroj. Vhodným nástrojom môže byť sporiaci účet, ktorý spája likviditu s miernym úročením. Nesmieme však zabúdať, že sporenie neslúži pre splnenie dlhodobých cieľov ale pre vytvorenie rezervy. Preto by sme mali dbať na to, aby rezerva bola primeraná. Zaujímavým tipom môže byť aj ukladanie prostriedkov na účet v inej banke ako v tej, v ktorej klient štandardne vykonáva operácie. Rezerva tak bude čiastočne uchránená v čase, keď sme pod tlakom zľavových akcií útočiacich na našu peňaženku.

A čo keď nemám dostatok prostriedkov pre tvorbu finančnej rezervy?

Pre akúkoľvek námietku tohto druhu máme jedinú odpoveď. Analýza príjmov a výdavkov a kvalitne spracovaný Finančný plán. V prípade, keď to máte s príjmami a výdavkami „na doraz“, mali by ste si zmapovať svoje výdavky a rozdeliť ich na potrebné a nevyhnutné. Nevyhnutné výdavky sú nutné pre váš život. Sú to prostriedky na bývanie, prevádzku domácnosť, auto, niektoré finančné produkty, cestovné, atď .. Ostatné náklady sú náklady, bez ktorých sa dokážeme obísť. Patria sem napríklad náklady na koníčky, kultúru, zábavu a ošatenie. V ťažkých situáciách dokážete tieto výdavky znížiť.

Ak nemáte finančnú rezervu, tak by ste mali vždy smerovať svoje aktivity na jej vytvorenie. Je potom na vás, či sa dokážete niektorých výdavkov vzdať alebo ich znížiť za cieľom tvorby rezervy. Ako sa hovorí, nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Nečakaný prepad príjmov alebo neočakávané výdavky je vždy lepšie riešiť z vlastných zdrojov, ako si musieť požičiavať. Úroky je totiž vždy lepšie inkasovať, ako platiť!

Preklad článku od autora Martina Nováka, hlavného analytika Broker Consulting, a.s.

Pridaj komentár

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

Dosiahli ceny nehnuteľností svoje dno?

Ceny nehnuteľností boli v posledných rokoch predmetom pozornosti a diskusií nielen v Slovenskej republike, ale aj vo svete. Obrovský nárast cien spôsobil, že nehnuteľnosti sa stali, nielen pre mnohých mladých ľudí, nedostupnými.

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.