fbpx

Na čo si dávať pozor pri poistení, ak máte inštalovanú FOTOVOLTIKU?

Fotovoltika je metóda premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Solárne panely vyžívajú veľké podniky, spoločnosti v taktiež aj domácnosti. Solárne kolektory a panely je možné namontovať  takmer na všetky typy strešných krytín (od betónovej či pálenej škridly cez plech a drevený šindeľ až po kompozitné materiály), dokonca aj na zelené strechy. Návratnosť do fotovoltiky pre domácnosti je v priemere cca 10 rokov,  pre firmy 4-6 rokov. Ďalším dôvodom pre investovanie do fotovoltiky práve teraz sú aj dotácie pre fotovoltiku, ktoré sú dostupne na európskej úrovni. Dotácie môžu znížiť náklady na inštaláciu fotovoltickéhoho systému a zrýchliť vašu návratnosť.

POISTENIE FOTOVOLTIKY

V prípade, že sa rozhodujete stať majiteľom alebo už ste majiteľom fotovoltiky, je dôležité ju mať nielen správne namontovanú ale aj poistenú voči náhodným živelným rizikám, požiaru, poškodeniu či skratu, prepätiu.

Ako je to s poistením  po nainštalovaní fotovoltiky?

  • Po namontovaní solárnych panelov hodnota nehnuteľnosti vzrastie. Preto o túto hodnotu celého fotovoltického systému by sa mala navýšiť  aj poistná suma na nehnuteľnosť. Neobávajte sa astronomického navýšenia poistného. Práve naopak, cena ročného poistného sa zvýši v priemere len o cca 8 eur.
Príklady ročného poistného poistenia nehnuteľnosti
  • Umiestnenie a montáž fotovoltiky sú kľúčové. V prípade umiestnenia  na  rodinný dom poisťovňa fotovoltiku považuje za stavebnú súčasť nehnuteľnosti. No v prípade umiestnenia na vedľajšiu stavbu, poisťovňa v prípade náhodnej udalosti bude vychádzať z poistných podmienok vedľajších stavieb. Preto si overte aktuálne poistenie nehnuteľnosti a vedľajšej stavby.
  • Rozsah poistného krytia a riziká. Samozrejme už pri výbere poistného riziká treba dbať na rozsah poistných rizík. Okrem štandardných živelných rizík, ako je napr. požiar, úder blesku, atmosférické zrážky, tiaž snehu, námrazy, pád stromov alebo stožiarov, poistenie by malo obsahovať aj ďalšie riziká: poškodenie, odcudzenie, poistenie elektronického zariadenia ako skrat, prepätie. Pri technických rizikách hrá dôležitú úlohu ukazovateľ limit plnenia.  Niektoré poisťovne majú fixný limit plnenia (napr. 1 000 eur ) a niektoré majú percentuálne plnenie aj do 100 % z poistnej sumy.
  • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Samotná fotovoltika môže spôsobiť požiar. No takáto udalosť môže zapríčiniť škody aj susediacim nehnuteľnostiam. a pozemkom. No a to sú výdavky navyše. Tieto výdavky pokryje poistenie zodpovednosti za škody spôsobené z vlastníctva nehnuteľnosti.

TIP: Po nainštalovaní fotovoltiky odporúčam upraviť poistné sumy a riziká v existujúcej zmluve. V prípade neexistujúceho poistenia uzatvoriť nové poistenie s komplexným balíkom krytia. Poistenie si môžete dojednať aj sami  online  na našej webovej stránke alebo nám zavolajte na kontakty uvedené na našej webovej stránke aby sme Vám pomohli s výberom vhodného poistenia.

Jana Ivaničová, produktová manažérka pre neživotné poistenie

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

Dosiahli ceny nehnuteľností svoje dno?

Ceny nehnuteľností boli v posledných rokoch predmetom pozornosti a diskusií nielen v Slovenskej republike, ale aj vo svete. Obrovský nárast cien spôsobil, že nehnuteľnosti sa stali, nielen pre mnohých mladých ľudí, nedostupnými.

5 finančných chýb, ktoré nás dostávajú do ťažkostí

5 finančných chýb, ktoré nás dostávajú do ťažkostí

Možno ste si kládli otázku, prečo mám finančné problémy práve ja, aj keď robím všetko správne? Pozrime sa na 5 najbežnejších finančných chýb, ktoré často vedú ľudí k veľkým finančným ťažkostiam, a vďaka ktorým prídete na to ako sa to dá napraviť.

Ako ochrániť majetok v prípade živelnej pohromy?

Poistenie majetku patrí k najčastejšie uzatváraným poisteniam. Poistenie domu má okrem samostatného domu chrániť aj vedľajšie stavby a oplotenie pozemku. Poistenie bytu by malo kryť aj pivnicu, garáž alebo garážové státie.

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.