fbpx
Ako sa poistiť proti koronavírusu.

Ako sa správne poistiť proti koronavírusu?

Dopad koronavírusu (COVID 19) na rodinný rozpočet môže byť v niektorých situáciách významný. Vhodným poistením je možné vykryť ako krátkodobé tak i dlhodobé výpadky príjmu.  Ako sa správne postiť?

Dôležité je si vybrať vhodný produkt životného poistenia

Je potrebné poznať rozdiel medzi pojmom epidémia a pandémia. Epidémia je lokálne šírenie infekcie v určitom mieste a čase. V prípade pandémie sa hovorí vtedy ak epidémia prekročila lokálne šírenie a šíri sa neprieč krajinami geograficky na rozsiahlom území celosvetovo.

Práve koronavírus COVID 19 je už pandémiou (epidémiou šíriacou sa celosvetovo). Vyberte si životné poistenie, ktoré nemá výluku na epidémiu alebo pandémiu. Niektoré poisťovne to majú ako hlavnú výluku definovanú vo všeobecných poistných podmienkach. Stretnúť sa môžete i s výlukou len na konkrétne poistené riziko napr. hospitalizáciu v nemocnici.

Poistite si krátkodobé výpadky príjmu

Ochranu pred výpadkom príjmov v rozsahu niekoľkých dní až mesiacov Vám zabezpečia pripoistenia  hospitalizácie v nemocnici alebo práceneschopnosti. Kryjú choroby alebo úrazy.

Vhodným pripoistením je to riziko, ktoré dokáže vykryť hospitalizáciu v nemocnici už od prvého dňa. V prípade pripoistenia práceneschopnosti je vhodná varianta, pri ktorej je definovaná doba trvania práceneschopnosti cca 30 dní s plnením od prvé dňa.

Dôležitým parametrom je i tzv. čakacia doba (doba od začiatku poistenia) počas ktorej ešte nevzniká nárok na krytie pred chorobou. Čím kratšia, tým lepšie. Najkratšia čakacia doba je 2 mesiace. Získate tak krytie s dobrým pomerom ceny a krytia. Pripoistenia však nekryjú dobu, keď sa napr. staráte o dieťa doma (OČR) alebo ste doma na povinnej karanténe. Niektoré poisťovne kryjú i dobu karantény ak vyústi, resp. sa  neskôr potvrdí choroba.

Poistite si dlhodobé výpadky príjmu

Splácate hypotéku, leasing alebo splátku spotrebného úveru. Máte rodinu, resp. na Vašom príjme sú závislé i iné osoby? V takom prípade je vhodné si vybrať pripoistenia invalidity, závažných chorôb alebo úmrtia. Pripoistením závažných chorôb si dokážete zabezpečiť financovanie ťažkého priebehu ochorenia, ktoré môže vyústiť napr. do poškodenia pľúc. Pripoistením invalidity si zabezpečíte dodatočný príjem, ktorý Vám môže pomôcť so splácaním úverov alebo zabezpečí výpadok príjmu blízkej osobe i na niekoľko rokov! Je vhodné si vybrať také pripoistenia, kde je min. čakacia doba (viď vyššie). V prípade invalidity je na výber varianta jednorazového plnenia alebo pravidelnej mesačnej renty. Na výber je tiež možnosť s potvrdenou invaliditou nad 40% alebo nad 70%. Najlacnejšou možnosťou je pravidelná renta s invaliditou nad 70%.

Vaša rodina sa nemusí obávať. I v najhoršom prípade ako je úmrtie, dokáže poisťovňa pomôcť. Pripoistenie úmrtia, a to aj pre prípad koronavírusu (COVID 19) dokáže uhradiť poistné plnenie viacmenej bez obmedzení. Blízkym osobám tak pomôže preklenúť tu najhoršiu situáciu v živote.

Stará či nová poistka?

I pri starej zmluve životného poistenia si môžete pripoistenia doplniť alebo krytie navýšiť. Uzatvorte nové životné poistenie ak chcete mať lepšiu ochranu, a to nie len pre prípad koronavírusu.

Ak chcete mať istotu správneho výberu poistnej ochrany, kontaktujte nášho finančného špecialistu. Pomôže Vám s výberom vhodného produktu pre Vás. Dnes sa to už dá i online, bez stretnutia!

Ing. Tomáš Kročian
Autor je produktovým manažérom Broker Consulting, a.s.

Pridaj komentár

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

Broker pointy prichádzajú už aj na Slovensko

Broker Point je moderná pobočka, ktorá prepája finančné a realitné služby. Jej potenciálny nový majiteľ môže čerpať benefity nielen podnikateľského, ale aj zamestnaneckého prostredia. O výhodách týchto obchodných miest porozprával Július Rusňák, generálny riaditeľ spoločnosti Broker Consulting, a.s.

Ako ochrániť majetok v prípade živelnej pohromy?

Poistenie majetku patrí k najčastejšie uzatváraným poisteniam. Poistenie domu má okrem samostatného domu chrániť aj vedľajšie stavby a oplotenie pozemku. Poistenie bytu by malo kryť aj pivnicu, garáž alebo garážové státie.

Dosiahli ceny nehnuteľností svoje dno?

Ceny nehnuteľností boli v posledných rokoch predmetom pozornosti a diskusií nielen v Slovenskej republike, ale aj vo svete. Obrovský nárast cien spôsobil, že nehnuteľnosti sa stali, nielen pre mnohých mladých ľudí, nedostupnými.

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.