fbpx

Ako zabezpečiť nehnuteľnosť počas dovolenky?

Aj Vy sa neviete dočkať oddychu, voľna, či vytúženej dovolenky? Túžite si ju užiť bez stresu a strachu? Odporúčame nenechávať  si všetko na poslednú chvíľu. Náhodná udalosť ako  napr. prasknutá vodovodná hadica alebo  „návšteva“ zlodeja Vám nezničí len dovolenku, ale Vám spôsobia nepríjemnosti.

Ako sa teda vyhnúť prípadným škodám či nepríjemnostiam počas našej neprítomnosti v byte či dome?

V prvom rade by ste mali o  dlhšej neprítomnosti informovať vašich blízkych, prípadne susedov, ktorým dôverujete a dohliadnu na Vašu nehnuteľnosť.  Ak sa niečo stane, hneď Vás kontaktujú a pomôžu s prvotnými procesmi.

Pri neprítomnosti dlhšej ako 2 dni, odporúčam vypnúť prítoku vody a plynu. Je potrebné odstaviť hlavné vypínače vody. Aj malé prasknutie hadičky alebo malý únik plynu Vám či Vašim susedom môže spôsobiť katastrofálne škody. Tak isto  je nutné vypnúť elektrické ističe a tiež spotrebiče ako sú práčka, elektrická  rúra či televízne prijímače. Počas Vašej neprítomnosti by ste mali dôkladne zatvoriť okná a nenechávať ich pootvorené.  

Odporúčam, aby blízki alebo susedia občas navštívili Vašu nehnuteľnosť, vyvetrali, zasvietili, pustili vodu a vybrali poštovú schránku. Je to výborná prevencia. Fotografie na sociálnych sieťach je dobré uverejniť až po Vašom návrate.  

Pri správnom výbere poistenia nehnuteľnosti a domácnosti síce neuvažujete nad dovolenkou, ale nad tým, ako si najlepšie ochrániť svoj majetok pred náhodnými udalosťami a to nielen počas dovolenky.  Pri výbere poistenia sú dôležité tieto parametre:

  1. výber dôležitých rizík – živel, búrky, záplavy, atmosférické zrážky, krupobitie, tiaž snehu, víchrice, ale aj vandalizmus, krádež, požiar, pád lietadla, či pripoistenie skiel.
  2. okrem poistenia nehnuteľnosti odporúčam aj poistenie domácnosti a zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a občianskej zodpovednosti.
  3. nastavenie adekvátnych poistných súm (hodnota nehnuteľnosti ci domácnosti), aby ste sa vyhli náhodnému podpoisteniu či kráteniu plnenia. Pri nehnuteľnostiach sa vychádza pri stanovení poistnej sumy z trhovej ceny nehnuteľnosti alebo z východiskovej sumy zo znaleckého posudku. Hodnotu domácnosti  si stanovujete sami, podľa vybavenia nehnuteľnosti t. j. nábytok, cennosti, oblečenie, biela a čierna technika alebo je možné použiť aj kalkulačky poisťovní. Samozrejme je potrebné dodržať  spôsob zabezpečenia príslušnej nehnuteľnosti podľa všeobecných poistných podmienok poisťovne (VPP).

Nahlásenie poistnej udalosti.

V prípade už v vzniknutej náhodnej udalosti nemusíte panikáriť, že nie ste doma. Každú škodovú udalosť je možné nahlásiť telefonicky alebo  online cez webové rozhranie poisťovne.  Ako pomoc  je pre Vás k dispozícií asistenčná služba, ktorá Vás naviguje ako je potrebné postupovať. Obhliadku a zaznamenanie vzniknutých škôd uskutoční zodpovedný pracovník poisťovne avšak je dobré, aby niekto zdokumentoval tieto škody formou fotografií či videa. 

Samozrejme, že  každá poistka musí byť uhradená, aby ste mali  nárok na využívanie služieb danej poisťovne. Taktiež je potrebné pamätať aj na výluky z poistenia akými sú, napr. škody spôsobené medzi poistenými osobami, škody spôsobené blízkym osobám a osobám, ktoré žijú s poisteným v spoločnej domácnosti, prevádzkou motorového vozidla, nehnuteľnosťou, ktorú poistený užíva protiprávne alebo nehnuteľnosťou, ktorá je s chátraná, neobývaná a neudržiavaná) spôsobenú úmyselne, neplatnú poistnú zmluvu, vozidlá s prideleným evidenčným číslom, zvieratá, okrem domácich a hospodárskych, škody spôsobené povodňou pri menšom ako 10-ročnom maximálnom prietoku vody, regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, nádrží….

Správny výber poistky a prevencia zabezpečenia nehnuteľnosti počas neprítomnosti sú tým správnym riešením. Pri výbere poistky a tiež aj pri likvidácii poistnej udalosti Vám pomôžu finanční konzultanti Broker Consulting.

Jana Ivaničová, produktová manažérka pre neživotné poistenie

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

Broker pointy prichádzajú už aj na Slovensko

Broker Point je moderná pobočka, ktorá prepája finančné a realitné služby. Jej potenciálny nový majiteľ môže čerpať benefity nielen podnikateľského, ale aj zamestnaneckého prostredia. O výhodách týchto obchodných miest porozprával Július Rusňák, generálny riaditeľ spoločnosti Broker Consulting, a.s.

Na čo treba pamätať pri ceste do zahraničia?

S teplejším počasím sa častejšie zamýšľame nad oddychom či krátkym výletom v zahraničí. Okrem platných cestovných dokladov by sme nemali pozabudnúť aj na „komplexné cestovné poistenie“.

Inflácia a jej vplyv na cenu nehnuteľností

Inflácia, ako merateľný nárast úrovne všeobecných cien tovarov a služieb v ekonomike, má výrazný vplyv na rôzne aspekty života a hospodárstva. Jedným z nich je aj trh s nehnuteľnosťami. Ako inflačné tlaky môžu ovplyvniť tento dôležitý sektor?

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.