fbpx
Spotrebiče

Oplatí sa poistenie predĺženej záruky?

Obchodné reťazce k zakúpeným spotrebičom ponúkajú poistenie predĺženej záruky. Toto poistenie je tiež súčasťou poistenia nehnuteľností a domácnosti. Ktoré je výhodnejšie?

Čo je predmetom poistenia predĺženej záruky spotrebičov?

Štandardne máte záručnú dobu na spotrebič 2 roky. Poistenie predĺženej záruky sa snaží túto záruku predĺžiť o jeden až päť rokov. Poistenie kryje opravu na nefunkčný spotrebič, ak vada nastala z rovnakého dôvodu, ako by vznikla v štandardnej zákonnej lehote 2 roky. Nefunkčnosť spotrebiča, ak ste si sami spotrebič pokazili neodborným zásahom alebo zlou obsluhou však nie je krytá.

Preštudoval som poistné podmienky produktov, ktoré ponúkajú obchodné raťazce ako ALZA, DATART/HEJ.SK, MALL.SK a ANDREASHOP.SK (ďalej len obchodných domov). Na začiatku bol problém vôbec nájsť poistné podmienky k týmto produktom, keďže nie sú prístupné z položky z “košíka”, cez ktorú si uzatvárate pripoistenie predĺženej záruky ku kupovanému spotrebiču. Musel som to hľadať cez rôzne podstránky ako napr. služby ponúkané obchodným reťazcom. Nakoniec som sa k poistným podmienkam dostal.

Veci, o ktorých by ste mali vedieť, keď sa chystáte uzatvoriť poistenie predĺženej záruky cez obchodné reťazce:

1. Poistenie predĺženej záruky spotrebičov cez obchodné reťazce sú uzatvorené väčšinou cez zahraničné poisťovne, väčšina z nich má pobočku v Českej republike a riadia sa českou legislatívou. Klient v prípade sťažnosti na poistné plnenie musí sa tým pádom obrátiť na kanceláriu v ČR.

2. Možnosti predlženej záruky sú 1, 2, 3, alebo 5 rokov.

3. Poisťovňa zaplatí buď náklady na opravu, kúpu nového spotrebiča alebo vrátenie peňazí. To v závislosti od toho, či je spotrebič opraviteľný, oprava rentabilná, alebo existuje porovnateľná náhrada za pokazený spotrebič. Rozhoduje o tom likvidátor, resp. administrator, ktorého určí poisťovňa. Napr. MALL dokáže vrátiť peniaze v prípade, ak nie je spotrebič opraviteľný. V prípade DATART alebo ANDREASHOP však peniaze nevrátia, ale si musíte u nich zakúpiť iný spotrebič.

4. Vysoká cena za poistenie! Pri televízore v hodnote 1000 €, stojí predĺžená záruka na 3 roky od 163 do 250 €. Ide o jednorazové poistné zaplatené za 3 roky poistenia. Najlacnejšie ALZA, najdrahšie ANDREASHOP.

5. Pozor na limity poistného krytia. Plnenie je vyplatené maximálne do výšky kúpnej ceny spotrebiča, ale v prípade ALZA a MALL je plnenie obmedzené časovou hodnotou spotrebiča v čase poistnej udalosti, t.j. poruchy spotrebiča. Hodnota spotrebiča klesá o 1% každý mesiac odo dňa zakúpenia. Maximálne tak za opravu alebo kúpu nového spotrebiča dostane spotrebitľ po 2 rokoch 76 % z kúpnej  ceny spotrebiča, po 3 rokoch 64 %, po 4 rokoch 52 % a na konci 5 roka to bude už len 40 %. Napr. za televízor kúpený za 1000 € by Vám poisťovňa priznala náklady na opravu po 3 rokoch v max. hodnote 640 €. Toto neplatí v prípade ANDREASHOP a DATART/HEJ.SK, ktoré plnia v novej cene (za cenu vyššieho poistného alebo limitov na min. a max. hodnotu zakúpeného spotrebiča).

6. Obmedzenie pre opravu spotrebiča.  O tom, či bude spotrebič opravený, zakúpi sa nový produkt alebo sa vrátia peniaze, rozhoduje likvidátor poisťovne. Oprava spotrebiča býva štandardne v servisom stredisku, ktoré určí poisťovňa (obchodný reťazec). Malý spotrebič tak musíte doniesť na vlastné náklady do servisu. V prípade veľkých spotrebičov ako napr. chladnička, pračka a pod.  poisťovňa zabezpečí bezplatný odvoz. Na opravu v mieste poistenia tak vo väčšine prípadov môžete zabudnúť.

7. Doba vykonania opravy. Väčšina poisťovní nemá v poistných podmienkach definovanú dobu, do kedy musí vykonať opravu. Napr. ALZA má na stránke uvedené, že štandardne je oprava vykonaná do 45 dní, no v poistných podmienkach je uvedená doba až 90 dní. Aj to bez garancie. Výnimka môže byť ako v prípade ANDREASHOP, kde v prípade uplatnenia VIP garancie sa zaväzujú, že do 5 dní vykonajú opravu. Nie je to však zadarmo, ale za cenu vyššieho poistného.

Čo by ste mali vedieť, ak chcete mať  poistenie predĺženej záruky priamo v poistení nehnuteľnosti a domácnosti:

1.Poistenie býva štandardnou súčasťou poistenia nehnuteľnosti a domácnosti vo vyšších balíkoch krytia. Len výnimočne je ako forma pripoistenia. Poistenie sa často predáva aj pod názvom “servis domácich elektrospotrebičov (predľžená záruka)” a býva súčasťou asistenčných služieb. Asistenčné služby tiež kryjú technickú haváriu, vymknutie dverí, právne služby a ďalšie služby.

2. Okrem bielej a čiernej techniky môžu byť poistené aj plynové alebo elektrické kotle. Štandardne poisťovne majú vymedzený okruh spotrebičov, ktoré sú poistené a to presným zoznamom spotrebičov.

3. Možnosti predlženej záruky sú 1, 2, 3, alebo 5 rokov. Pri zdrojoch tepla až 8 rokov.

4. Poistenie väčšinou kryje opravu. V menšej miere aj nákup nového spotrebiča, ak je oprava nevykonateľná alebo nerentabilná, napr. UNIQA (exAXA), KOOPERATÍVA, UNION, WÜSTENROT. V niektorých prípadoch je vyplatená finančná kompenzácia (GROUPAMA).

5. Väčšina poisťovní kryje opravu do limitu poistnej sumy. Tento Limit sa pohybuje od 150 € (UNIQA) do 2000 € (KOOPERATÍVA). Počet plnení za jeden poistný rok môže byť 1 až 4x v závislosti od poistných podmienok. Časť poisťovní (GROUPAMA, KOOPERATÍVA, UNION) limituje plnenie aj časovou hodnotou spotrebiča. Okrem toho existujú limity na min. (UNIQA exAXA od 95 €, GENERALI od 200 €, UNION od 100 €) a max. hodnotu (ALLIANZ do 2500 €) zakúpeného spotrebiča.

6. Miesto zakúpenia spotrebiča je štandardne Slovenská republika. Niektoré poisťovne kryjú aj možnosť zakúpenia spotrebiča v okolitých štátoch ako je Česká republika (KOOPERATÍVA) alebo Maďarsko, Poľsko, Rakúsko (ČSOB) a Nemecko (GROUPAMA).

7. Oprava veľkých spotrebičov je štandardne v mieste poistenia, len v prípade ak si to vyžaduje väčší zásah tak je zabezpečený odvod do servisu.

Ktorá možnosť poistenia je výhodnejšia?

Poistenie predĺženej záruky cez obchodné reťazce je viazané na konkrétny zakúpený výrobok u konkrétneho predajcu. Za pomerne vysokú cenu poistného, ktoré v niektorých prípadoch tvorí až štvrtinu z hodnoty zakúpeného výrobku, získate plnenie, ktoré môže pokryť hodnotu opravy vo výške zakúpeného spotrebiča. Rizikom sú v niektorých prípadoch plnenie v časovej cene, oprava veľkých spotrebičov výsostne v servise určenou poisťovňou (bez možnosti opravy na mieste) a hlavne bez garancie opravy do konkrétnej doby. Za výhodu nie je možné považovať ani možnosť náhrady nového výrobku, ak je výrobok neopraviteľný. S odvolaním sa na nové pravidlá EÚ ohľadom práva na opravu bude mať spotrebiteľ právo opraviť výrobok min. 10 rokov od posledného predaja produktu. Na trhu tak budú k dispozícii náhradné diely a súčiastky počas tejto doby. Náhrada novým výrobkom tak bude uplatňovaná minimálne. Výhodnejšie je podľa predĺženie záruky v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Za nižšiu cenu získate komplexné krytie nehnuteľnosti, domácnosti, asistenčných služieb a zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti. Výhodou tohto poistenia je tiež neviazanie sa na konkrétneho predajcu. Výrobok mohol byť zakúpený aj mimo Slovenska. Servis veľkých spotrebičov je štandardne v mieste poistenia. Rizikami poistenia sú:
–  obmedzené množstvo krytých spotrebičov

  •  limity poistnej sumy
  •  min. a max. hodnota zakúpeného spotrebiča
  •  tiež nie je štandardne určená lehota na opravu spotrebiča.

Najlepšie produkty poistenia, ktoré kryjú v cene poistenia poistenie predĺženej záruky spotrebiča:

1. ČSOB Domos Kompakt poistenie domácnosti 20 000 €, zodpovednosť za škodu 100 000 €, balík EXTRA, ročné poistné 63,03 €

2. WÜSTENROT Hodnota Domova, poistenie domácnosti 20 000 €, zodpovednosť za škodu 50 000 €, balík BASIC, ročné poistné 21,60 €

3. UNION UNIDOM 2020, poistenie domácnosti 20 000 €, zodpovednosť za škodu 100 000€, balík BASIC, ročné poistné 18,48 €

Cena za poistenie predĺženej záruky +3 roky, televízor v hodnote 1000 €:

ALZA.SKDATART / HEJ.SKMALL.SKANDREASHOP.SK
163 €170 €200 €250 €
vr.VIP garancie

Ing. Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting, a.s.

Pridaj komentár

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

nehnuteľnosti

Záujem o nehnuteľnosti rastie

Ochladenie realitného trhu z konca marca a začiatku apríla poľavilo. Hoci sa pozastavili obhliadky so záujemcami, dopyt a záujem o kúpu výrazne neustal. Samozrejme sa mnohí obávali budúcnosti a toho, že šírenie vírusu bude mať markantný dopad na kúpu a predaj nehnuteľností.

Záujem o poistenie zodpovednosti rastie

Rastie záujem podnikateľov o poistenie zodpovednosti

Na Slovensku bolo ešte donedávna poistenie zodpovednosti pre podnikateľom veľmi nezaujímavé alebo zložité. Dnes záujem podnikateľov o tento typ poistenia rastie. Prinášame Vám niekoľko dôvodov, prečo je tomu tak.

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.