fbpx

Povinné zmluvné poistenie pre elektrické kolobežky.

V poslednom období sme svedkami používania elektronických kolobežiek takmer v každom väčšom meste. Tento dopravný prostriedok využíva každodenne tisíce ľudí na  rýchly a v podstate aj lacný presun.

Využívaním kolobežiek sa bohužiaľ zvýšila štatistika dopravných nehôd, úrazov či poškodenia cudzieho majetku.  Doteraz sa takéto vzniknuté škody riešili z občianskej zodpovednosti, ak  mal vinník – jazdec na kolobežke takéto poistenie, prípadne z úrazového poistenia,  ak sa jazdec na kolobežke pri jazde zranil.

Z uvedeného dôvodu Európsky parlament / EU / tento rok schválil nové nariadenie, ktoré prikazuje majiteľom elektronických kolobežiek uzatvoriť povinné zmluvne poistenie / PZP /. Do platnosti by malo vstúpiť  už začiatkom budúceho roka.

Prečo k takému záveru  Európsky parlament pristúpil ?

Štatistiky hovoria o veľkej nehodovosti, nezodpovednému jazdeniu na kolobežkách bez helmy, jazdenie  dvoch  a viacerých pasažierov na jednej kolobežke,  či neprimeraná a rýchla  jazda po chodníkoch.

PZP bude povinné pre všetkých používateľov elektrických kolobežiek či dokonca segwayov, ktoré dosahujú maximálnu rýchlosť vyššiu ako 25 km/h. To však nie je jediné pravidlo nového nariadenia.

Tomuto nariadeniu budú čeliť aj majitelia elektrických vozidiel, ktorých maximálna rýchlosť je viac ako 14 km/h a zároveň ich hmotnosť je viac ako 25 kilogramov.

Koľko bude stáť  PZP na kolobežky ešte nie je jasné a poisťovne momentálne kalkulujú jeho výšku.

Allianz Slovenská poisťovňa, ktorá poskytuje asistenčné a poisťovacie služby, spustila už v koncom roka 2021 program pre Slovensko  so spoločnosťou  Bolt –  poistenie jazdcov na kolobežkách Bolt. Ide o  osobné úrazové poistenie, kryje vážne úrazy, ktoré môže cestujúci utrpieť. Tento typ poistenia nie je určený na úhradu liečebných nákladov, poskytuje však finančné plnenie na čas, ktorý potrebuje cestujúci na úplné zotavenie sa.

Druhým poskytovaným poistením je poistenie všeobecnej zodpovednosti cestujúceho. Toto poistenie kryje všetky škody spôsobené tretím osobám pri jazde na kolobežkách Bolt. Neznamená to však, že cestujúci môže jazdiť nezodpovedne, a škoda bude i napriek tomu uhradená. Prípady, keď cestujúci poruší Všeobecné obchodné podmienky Bolt alebo dopravné predpisy. Takýmto porušením môže byť aj jazda pod vplyvom alkoholu.

Úrazové poistenie a poistenie všeobecnej zodpovednosti jazdca sa stalo súčasťou požičovného a pokrýva ťažký úraz jazdca aj škody, ktoré jazdec počas jazdy spôsobí tretím osobám.

Ako si chrániť kolobežky voči krádeží?

Tým, že na kolobežky nie je možné  uzatvoriť havarijné poistenie, je možné ich zabezpečiť prostredníctvom poistenia domácnosti –  ako športové potreby. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť aj na spôsobené škody jazdou kolobežky. Takto vzniknuté škody je možné vykryť poistením zodpovednosti členov domácnosti – šport.

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené poistenými osobami vyplývajúce z vlastníctva a používania vozidiel vybavených elektromotorom, napr. elektrobicyklov, elektrokolobežiek, Segways, gyroboardov, hoverboardov, elektroboardov

No aj napriek všetkým skutočnostiam si treba uvedomiť, že kolobežky patria medzi dopravný prostriedok a je každého povinnosť, dodržiavať pravidlá cestnej premávky, bezpečnosť pri jazde a brať ohľad na chodcov a vôbec všetkých účastníkov cestnej premávky.

Jana Ivaničová, produktová manažérka pre neživotné poistenie

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.