fbpx

Kúpa nehnuteľnosti alebo prenájom?

Kúpa nehnuteľnosti je pre mnohých ľudí tou najväčšou finančnou transakciou v ich živote a je často vnímaná ako symbol stability a investície do budúcnosti.

Situácia na trhu s nehnuteľnosťami sa výrazne zmenila, čo je dôsledkom vývoja úrokových sadzieb a aj cien nehnuteľností. Úrokové sadzby sú vyššie ako v minulosti, aj keď sa posledné obdobie sa objavili prvé lastovičky a zaznamenali sme ich mierne zníženie. Na druhej strane ceny nehnuteľnosti klesajú, pričom medziročný pokles bol zaznamenaný na úrovni 6,5 %.  

V dôsledku rastu úrokových sadzieb sa znižuje dostupnosť bývania, rovnako k tomu neprispievajú opatrenia NBS, kedy kupujúci majú problém so získaním hypotéky v dostatočnej výške.

Aktuálne nehnuteľnosti kupujú najmä tí, ktorí „musia.“ Ide o kupujúcich, ktorým sa zmenila životná situácia, narodilo sa im dieťa, rozviedli sa… ostatní vyčkávajú na zníženie úrokových sadzieb. Zmenila sa teda situáciu na trhu z trhu predávajúceho, na trh kupujúceho. Rovnako aj developeri zaznamenali pokles predaja a snažia sa klientov nalákať na rôzne bonusy ako je napríklad kuchynská linka v cene nehnuteľnosti, parkovacie miesto a pod. Niektorí developeri začali využívať aj tzv. „dotovanú hypotéku,“ teda klientovi ponúknu nižší úrok ako by mu poskytla banka, avšak to len za splnenia určitých podmienok, napr. že hypotéku sprostredkuje klientovi len vybraný finančný sprostredkovateľ. Developer v tomto prípade poskytuje klientovi zľavu z ceny nehnuteľnosti, a to vo výške rozdielu medzi reálnou splátkou a dotovanou splátkou.  

Nehnuteľnosti sa v minulosti a aj dnes považujú za spoľahlivú investíciu. Mať niečo „vlastné“ poskytuje každému pocit stability a istoty, ktorý v prenájme nenájdete. Samozrejme, všetko má svoje výhody aj nevýhody. V prípade vlastníctva nehnuteľnosti sa netreba obávať toho, že prenajímatelia zvýšia nájomné alebo vypovedajú nájomnú zmluvu a Vy musíte znova hľadať nové bývanie. Avšak pri kúpe nehnuteľnosti je potrebné brať do úvahy viacero faktorov, ako je lokalita, stav nehnuteľnosti, jej dispozícia a samozrejme finančné možnosti. Kúpa nehnuteľnosti si vyžaduje značnú finančnú investíciu. Tým je obmedzený dostupný kapitál na iné investície alebo výdavky, čo sťažuje diverzifikáciu investičného portfólia. Ako vlastník nehnuteľnosti musíte hradiť aj náklady na jej údržbu, platiť hypotéku, poplatky správcovi, energie, dane, poistenie…

Preto mnohou ľudí zvažuje aj inú alternatívu, a to prenájom nehnuteľnosti, kedy všetky tieto  opravy a údržby sú zodpovednosťou prenajímateľa. Prenájom vhodnou alternatívou pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť záväzkom vlastníctva nehnuteľnosti. Ponúka väčšiu flexibilitu, umožňuje ľuďom presuny bez nutnosti predaja nehnuteľnosti. V porovnaní s kúpou nehnuteľnosti je potrebná iba menšia počiatočná investícia – zväčša jedno mesačné nájomne vopred a depozit.

Rozhodnutie medzi kúpou nehnuteľnosti a prenájmom závisí od individuálnych okolností každého jednotlivca, ako sú finančná situácia, životné plány a osobné preferencie. Je dôležité zvážiť všetky aspekty a vybrať možnosť, ktorá najlepšie vyhovuje konkrétnym potrebám a cieľom.

JUDr. Lenka Zelenáková, RSc., manažérka realitných služieb

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

Dôchodkové sporenie – áno či nie?

Hneď na úvod musím zdôrazniť, že určite áno. Nie je múdre spoliehať sa len na štát, ktorý bude mať problém s vyplácaním starobného dôchodku prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Demografický vývoj je neúprosný, starobných dôchodcov pribúda a počet pracujúcich, ktorí vytvárajú zdroje pre výplatu starobného dôchodku bude minimálne stagnovať.

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.