fbpx

Inflácia a jej vplyv na cenu nehnuteľností

Vysoká inflácia priniesla so sebou kopec zmien – nárast úrokov na hypotékach, poklesy na trhoch, ale aj začiatok poklesu cien nehnuteľnosti.

Inflácia je bežným javom v hospodárstvach po celom svete, a často je to výsledok rôznych faktorov, vrátane rastu miezd, zmeny dopytu a ponuky alebo politík jednotlivých štátov. Zaujímavé je, že inflácia môže mať rozsiahly dosah na trh s nehnuteľnosťami, čo je oblasť, kde mnohí jednotlivci investujú a hľadajú dlhodobú hodnotu.

Jedným zo spúšťačov vplyvu inflácie na ceny nehnuteľností je zvýšenie nákladov na výstavbu. Keď cena práce a stavebných materiálov rastie, developeri a stavebníci čelia vyšším nákladom na výstavbu nových projektov. Tieto náklady sú následne premietnuté do cien nehnuteľností.

Ďalším hlavným spúšťačom inflácie je stimulačná politika centrálnych bánk v podobe negatívnych úrokových sadzieb. Centrálne banky reagujú na vysokú infláciu postupným zvyšovaním úrokových sadzieb, čo má samozrejme vplyv aj na ceny hypoték. Financovanie už tak drahých nehnuteľností sa môže predražiť.

V minulom roku v dôsledku nárastu základných úrokových sadzieb začali rásť úrokové sadzby na hypotékach. Za rok sa priemerná sadzba na hypotekárnych úveroch v SR zvýšila cca o 3 %. Momentálne je priemerná sadzba približne 4 -5 % p.a. Je pravdepodobné, že sadzby ešte porastú.

Zvyšovaním úrokových sadzieb sa dostupnosť hypoték rapídne zníži, čím dopyt po nehnuteľnostiach klesne. Najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva môžu čeliť obmedzeniam v prístupe k vhodnému bývaniu. Taktiež rekordne zadlžené slovenské domácnosti môžu mať problém so splácaním hypoték s vyššími úrokmi. To zvýši ponuku na trhu s nehnuteľnosťami. Výsledkom tejto kombinácie môže byť ochladenie trhu s nehnuteľnosťami.

V oblasti nájomného bývania môže inflácia ovplyvniť aj ceny nájmov. Majitelia nehnuteľností môžu byť motivovaní zvýšiť nájomné v reakcii na zvyšujúce sa náklady spojené s údržbou a prevádzkou nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosti sa často považujú za bezpečné útočisko pred infláciou. V čase zvýšenej ekonomickej neistoty a inflačných tlakov môže byť trh s nehnuteľnosťami vnímaný ako stabilná a bezpečná oblasť investovania. Investori môžu hľadať nehnuteľnosti ako prostriedok na ochranu svojho kapitálu pred inflačnými rizikami.

Na Slovensku je kúpa nehnuteľnosti jedným z najčastejších spôsobov ochrany hotovosti. Vysoká inflácia a s ňou prichádzajúce vedľajšie efekty však môžu mať značný vplyv na rentabilitu investícií do nehnuteľností a priniesť nečakané ťažkosti pre investorov. Hoci investori môžu vyhľadávať nehnuteľnosti ako formu dlhodobej investície, ktorá môže odolávať inflačným tlakom a poskytovať stabilný návrat z investícií. Mali by však aktívne riadiť svoje portfólio nehnuteľností, reagovať na inflačné trendy a prispôsobovať svoje investičné stratégie podľa aktuálnej ekonomickej situácie a zvážiť diverzifikáciu svojho portfólia nielen medzi rôznymi triedami aktív, ale aj medzi rôznymi oblasťami a typmi nehnuteľností. To môže pomôcť minimalizovať riziko spojené s prípadným poklesom hodnoty nehnuteľností v dôsledku inflácie.

Inflácia a ceny nehnuteľností sú vzájomne prepojené a ich vzťah sa neustále mení v súvislosti s ekonomickými, technologickými a spoločenskými zmenami. S dynamikou trhu a rastom inflačného tlaku môže byť strategické plánovanie investícií do nehnuteľností kľúčové pre dosiahnutie dlhodobej stability a rastu hodnoty. Zohľadnenie múdrych investičných rozhodnutí v čase inflácie môže byť kľúčom k dosiahnutiu dlhodobej finančnej stability a úspechu na trhu s nehnuteľnosťami.

JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka oddelenia realitných služieb

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

5 finančných chýb, ktoré nás dostávajú do ťažkostí

5 finančných chýb, ktoré nás dostávajú do ťažkostí

Možno ste si kládli otázku, prečo mám finančné problémy práve ja, aj keď robím všetko správne? Pozrime sa na 5 najbežnejších finančných chýb, ktoré často vedú ľudí k veľkým finančným ťažkostiam, a vďaka ktorým prídete na to ako sa to dá napraviť.

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.