fbpx

Na čo treba pamätať pri ceste do zahraničia?

Máte možnosť si vybrať  krátkodobé alebo celoročne cestovne poistenie, ktoré Vám ponúkajú komerčné poisťovne. Poistenie máte možnosť si aj zakúpiť  ako doplnkový produkt k bankovému účtu, ktoré sa od bežného poistenia líši nižšími limitmi, či rozsiahlejšími výlukami.

Hoci  ste držiteľom Európskeho zdravotného preukazu, tento  preukaz  platí len pri ošetrení v štátnom zariadení a budú k Vám pristupovať ako rezidentovi danej krajiny, čo znamená, že ak niektoré úkony sú v danej krajine spoplatnené budete ich musieť uhradiť v plnej výške.

Náklady na hospitalizáciu, za lieky či ošetrenie alebo špeciálnu prepravu do SR môžu sa v prípade úrazu alebo aj choroby vyšplhať  na niekoľko tisíc EUR, ktoré je potrebné zaplatiť pri ošetrení v zahraničí v nemocnici, lekárovi alebo v lekárni.

Pri výbere cestovného  poistenia je potrebné pozrieť sa na jednotlivé limity plnenia, teda výšku plnenia v EUR,  napr. liečebných nákladov, úrazu. Je rozdiel či Vás ošetria v Európe, kde za ošetrenie zlomeniny ruky to môže byť suma cca 500 EUR, avšak v Amerike sa toto isté ošetrenie  môže vyšplhať na niekoľko tisíc dolárov. Zároveň nezabúdajte, že ak  do zahraničia idete vykonávať rizikový šport, ako je napr. potápanie, paragliding  alebo na pracovnú cestu, si do poistenia zahrnúť aj pripoistenie rizikových športov, pracovnej cesty, aby Vám poistenie krylo náhodné škody, ktoré danou činnosťou vzniknú.

Čo znamená komplexnosť v cestovnom poistení?

Je to komplex rizík, ktoré by mala poistka obsahovať. Tvoria ich:

  • Liečebné náklady
  • Trvalé následky úrazu,
  • Smrť úrazom
  • Poistenie batožiny
  • Pripoistenie na COVID-19
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie storna zájazdu či letenky.

Kvalitné cestovné poistenie v rámci poistenia liečených nákladov by malo obsahovať aj pripoistenie ochorenia COVID – 19, ktoré väčšina poisťovní upravila cez verejný prísľub, ktoré kryje okrem liečebných nákladov v zahraničí aj náklady na ubytovanie z dôvodu karantény, či náklady na dopravu domov.

Komplexné cestovné poistenie v komerčnej poisťovni s vyššie uvedenými rizikami  na 1 deň vychádza v priemere  1,55 eur . V prípade, že by ste sa do zahraničia vybrali vlastným motorovým vozidlom a nemáte havarijné poistenie môžete si k cestovnému poisteniu pripoistiť aj asistenčné služby pre motorové vozidlá, ktoré zahŕňajú napr. opravu alebo poruchu vozidla na mieste nehody, odťah vozidla, úschovu vozidla …

Až 47 % zo všetkých poistných udalostí nahlásených z cestovného poistenia počas leta tvoria úrazy alebo ochorenia klientov v zahraničí a s tým súvisiace liečebné náklady na ošetrenie a hospitalizáciu.

V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal, gastroenteritída a rôzne hnačkové ochorenia, infekcie dýchacích ciest, srdcové kolapsy, ale aj úrazy ako vyvrtnutie členka, narazenie prstov rúk či zlomeniny horných aj dolných končatín.

Pri celoročnom cestovnom poistení je potrebné pamätať aj na to, že maximálna dĺžka jedného vycestovania vo väčšine poisťovniach nemôže presiahnuť  45 dní. To znamená, že ak plánujete dovolenku na viac ako 45 dní a uzatvoríte si poistenie s kratším vycestovaním, po 45 dňoch sa musíte vrátiť do SR a znovu vycestovať. Poprípade si vyberiete poistenie s dobou jedného vycestovania 90 alebo 180 dní  (v takej poisťovni, kde je to možné ) alebo krátkodobé cestovné poistenie presne na počet dní vycestovania, ktoré je finančne náročnejšie.

Pri uzavretí komerčného cestovného poistenia obdržíte asistenčnú kartičku, ktorá obsahuje dôležité telefóne čísla na Nonstop asistenčnú službu. Ihneď po poistnej udalosti je potrebné kontaktovať Asistenčné služby. K dispozícii sú  24 hodín denne. Operátori s vami budú komunikovať v slovenskom jazyku a poradia vám, čo v danej situácii urobiť. Ak ste napr. zaplatili za lieky alebo nejaký lekársky úkon, vypýtajte si doklad, aby Vám ho poisťovňa mohla refundovať.  Samozrejme o danej situácii informujte aj svojho finančného sprostredkovateľa, ktorý Vám bude nápomocný.

Jednoznačne odporúčam, aby ste spolu so svojím finančným konzultantom v dostatočnom časovom predstihu vybrali vhodné cestovné poistenie, ktoré pokryje Vaše potreby a požiadavky.

Jana Ivaničová, produktový manažér pre neživotné poistenie

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

Ako sa poistiť proti koronavírusu.

Ako sa správne poistiť proti koronavírusu?

Dopad koronavírusu (COVID 19) na rodinný rozpočet môže byť v niektorých situáciách významný. Vhodným poistením je možné vykryť ako krátkodobé tak i dlhodobé výpadky príjmu. Ako sa správne postiť?

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.