fbpx

Ako nasporiť deťom na štúdium alebo na bývanie?

Preto platí základné pravidlo v investovaní – neodkladať rozhodnutie a začať s investovaním čo najskôr. Druhým je, že finančné možnosti sú také, že popri zabezpečení bežnej mesačnej rodinnej réžie a plnení si vlastných cieľov (už splácam hypotéku na vlastné bývanie, sporím si napr. na dôchodok), môžem pomôcť deťom. Samozrejme nie je nutné všetko riešiť naraz. Preto je dobré mať vlastný finančný plán, v ktorom si viem rozvrhnúť plnenie jednotlivých cieľov v čase a prispôsobiť tomu finančné zdroje.

Začnime štúdiom dieťaťa. Máme na mysli prípravu na strednú a aj vysokú školu. Obidva typy škôl síce v rámci Slovenska patria do kategórie tzv. „bezplatného vzdelávania“. Ale bezplatné neznamená, že to nestojí ani cent.

Vysoká škola:

  • musíme počítať s jednorazovými menšími výdavkami, napr. za podanie prihlášky na školu. Ak sa študent hlási na viacero vysokých škôl, tak si tento výdavok vynásobte 2x alebo 3x.
  • ubytovanie – časť študentov si zrejme bude hľadať školu v rámci svojho bydliska. Ale veľa študentov bude za školou cestovať a denná dochádzka nebude zrejme praktická (alebo bude úplne nemožná), preto je nutné nájsť si primerané bývanie v mieste štúdia. Na výber sú školské štátne internáty, súkromné internáty (ubytovne), prípadne prenájom bytu.
  • cena štúdia – výrazne sa odlišuje denné a externé štúdium. Kým denné štúdium spadá do kategórie „bezplatného“ štúdia, externé si študenti financujú v plnej výške. Cena za externé štúdium závisí od toho, či ide o bakalárske štúdium, alebo magisterské štúdium. Môže sa pohybovať od 1000 EUR za rok štúdia až po viac ako 10 000 EUR ročne.
  • výdavky spojené so štúdiom (učebnice, pomocná literatúra, a pod.)
  • strava
  • cestovné
  • ostatné výdavky (zábava a pod.).

Mesačné výdavky bežného študenta vysokej školy sa môžu byť od 200 do 800 EUR, viac je to v prípade, ak sa za samotné štúdium platí, vtedy môžu ísť mesačné výdavky cez 1000 EUR. A štúdium môže trvať v priemere 3-5 rokov.

Štúdium na strednej škole je výrazne lacnejšie, ale tiež je potrebné počítať napríklad s cestovaním, možno s ubytovaním, ak ide o štúdium mimo bydliska, stravou a pod.

Študenti vysokej školy si môžu časť nákladov hradiť z vlastných zdrojov, ktoré si obstarajú brigádami a pod. Stredoškoláci, vzhľadom na svoj vek, majú možnosti vlastného privyrobenia si na štúdium výrazne obmedzené. Náklady na štúdiu na strednej škole budú s vysokou pravdepodobnosťou financovať rodičia.

Ako na to?

Samozrejme všetko závisí od finančných možností rodičov. Preto je veľmi dôležité myslieť na to, že čím dlhší čas mám na sporenie, tým menej peňazí je potrebné pravidelne investovať, resp. sa môže za dlhší čas nasporiť vyššia suma.

Orientačne: potrebujem nasporiť 5 000 EUR, 10 rokov sporenia, zhodnotenie 6 % p.a., potrebný mesačný vklad cca  31 EUR, na dvojnásobok, t.j. 10 000 EUR za rovnaký čas a pri rovnakom zhodnotení je potrebných 62 EUR mesačne.

Dá sa to aj inak, napríklad potrebujem o 15 rokov mať pre dieťa pripravených 5 000 EUR. 10 rokov si budem mesačne sporiť 25 EUR (so zhodnotením 6 % p.a.) a po desiatich rokoch sporenia nechám hodnotu dovtedy nasporených peňazí ešte ďalších 5 rokov zhodnocovať. Po 15 rokoch môžem mať pre dieťa nasporených takmer 5 500 EUR.

Druhou témou je bývanie. Tu už musíme myslieť na výrazne vyššiu sumu, v porovnaní so štúdiom. Pri riešení bývania je potrebné myslieť hlavne na to, že v budúcnosti (podobne, ako to je na trhu dnes) nemusia banky poskytovať tzv. 100 % hypotéky. To znamená, že časť peňazí potrebných na zaobstaranie bývania bude potrebné mať už pripravené.  Je potrebné počítať so sumou medzi 10 % až 30 % z hodnoty kupovanej nehnuteľnosti. Ceny nehnuteľností sa na Slovensku výrazne líšia. Bratislava je extrém. Čím menšie mesto, tým nižšie ceny. Bohužiaľ však s nižšími cenami nehnuteľností sú spojené aj nižšie príjmy rodičov v danom regióne.

Napríklad na  nasporenie si 20 000 EUR počas 20 rokov a pri zhodnotení 6 % p.a. je potrebný mesačný vklad 44 EUR. Pri polovičnom čase, teda 10 rokov je  potrebné sporiť  už 122 EUR mesačne.

Ak by sme použili model tzv. „odloženého vkladu“. Tak na nasporenie 20 000 EUR za 20 rokov by bolo potrebné prvých 10 rokov mesačne sporiť 70  EUR a následne 10 rokov nechať peniaze ďalej pracovať. Všetko pri predpokladom zhodnotení 6 % p.a.

Nezabúdajte, že na začiatku všetkého by mal byť finančný plán, ktorý bude brať do úvahy súčasnú situáciu a bude počítať s rôznymi variantami ďalšieho vývoja. Odporúčam obrátiť sa na finančného sprostredkovateľa, ktorý pripraví komplexný finančný plán šitý na mieru a zároveň sa každoročne bude starať o jeho aktualizáciu.

Róbert Vitkovský, produktový manažér

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

Broker Point: obchodný priestor, ktorý je magnetom na zákazníkov

Súčasný finančný a realitný trh ponúka obrovský priestor pre inovácie. Naprieč procesmi ide o zjednodušovanie administrácie, bezpapierové uzatváranie zmlúv či rôzne online projekcie. Ruka v ruke s tým premieňa spoločnosť Broker Consulting svoje pobočky na Broker Pointy, ktoré sa tak stávajú dôležitým miestom na stretnutia s klientmi.

Ako ochrániť majetok v prípade živelnej pohromy?

Poistenie majetku patrí k najčastejšie uzatváraným poisteniam. Poistenie domu má okrem samostatného domu chrániť aj vedľajšie stavby a oplotenie pozemku. Poistenie bytu by malo kryť aj pivnicu, garáž alebo garážové státie.

Dovolenka v exotike či lyžovačka?

Viacerí ľudia si zvykli tráviť vianočné sviatky na horách či v exotike. Pre lyžiarov sú obľúbené destinácie Rakúsko, Taliansko, Poľsko ale i Slovensko. V poslednom období však niektorí preferujú teplé počasie, more a exotiku. Obľúbené sú destinácie Zanzibar, Omán, Spojené arabské emiráty. Nech je to už akokoľvek, či budete tráviť dovolenku aktívnym oddychom alebo ničnerobením, nezabudnite si na cestu pribaliť aj kvalitné cestovné poistenie.

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.