fbpx
dopravná nehoda

Dopravné nehody na Slovensku spôsobené motoristami z Ukrajiny.

Všetkých nás zasiahla informácia o tragických udalostiach odohrávajúcich sa na Ukrajine, ktoré majú dopad aj na našu krajinu. Obyvatelia z Ukrajiny, ženy a deti sa presúvajú za bezpečím do rôznych krajín a miest. Po Slovenských cestách jazdí čoraz viacej vozidiel s ukrajinskou evidenčnou značkou, ktoré síce môžu mať povinné zmluvne poistenie (PZP), ale vymáhanie škody môže byť komplikované z dôvodu vojnovej situácie.

Čo robiť, ak dôjde k dopravnej nehode s vodičom s ukrajinskou ŠPZ? Kto preplatí škodu?

V prípade, že škodu spôsobí občan z Ukrajiny, je potrebné, aby poškodený písomne  nahlásil škodu Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP). Škoda sa bude riešiť z PZP vinníka a nie z havarijného poistenia.

Škody na území Slovenskej republiky, ktoré spôsobia do 31.3.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov.     

K nahláseniu je potrebné doložiť tieto doklady: záznam o dopravnej nehode (riadne vypísaný a musí byť podpísaný ), fotodokumentácia, iné doklady ( technický preukaz (TP), vodičky preukaz (VP), doklad o emisnej a technickej kontrole (EK,TK), prípadne záznam z polície. Všetky tieto dokumenty poškodený pošle mailom na adresu: skp@skp.sk , prípadne poštou na adresu: Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava 29.

Tlačivo pre nahlásenie a detailné informácie sú uvedené  na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP): https://www.skp.sk/#xl_xr_page_tlacivanastiahnutie

Je potrebné hlásiť škodu, aj keď máme havarijne poistenie?

Áno, lebo účastníkom nehody bolo vozidlo so zahraničnou ŠPZ. V prípade, že vodič poškodeného vozidla má aj havarijne poistenie, odporúčame škodu riešiť cez havarijne poistenie. Je to aj z dôvodu rýchlejšej likvidácie a cez SKP si poisťovňa bude následne škodu refundovať.

 Doklady sa dokladajú totožné ako pri škode z PZP  – Záznam o dopravnej nehode, veľký technický preukaz, vodičský preukaz vodiča, EK,TK, fotodokumentácia a prípadne záznam z polície.

Niekto sa môže rozhodnúť, že utečencov odvezie  vlastným autom a stane sa nešťastná udalosť. Preberá vodič zodpovednosť za celú posádku?

Áno, vodič auta preberá zodpovednosť za celú posádku.  Platí to nielen v prípade, že veziete svojich známych, rodinu či kolegov z práce, ale vo všeobecnosti, ak sa rozhodnete urobiť dobrý skutok a odviezť kohokoľvek.  V prípade škody na majetku a následne aj na zdraví pri nahlasovaní poistnej udalosti je potrebné uviesť aj poškodenie na zdraví akými sú napr.  úraz hlavy, zlomenina končatín, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie. Finančné odškodnenie škôd na zdraví sú hradené z PZP vinníka, tak isto ako škody na majetku. Je to súčasť otázok pri hlásení poistnej udalosti, preto pamätajte aj na škody spôsobené na zdraví.

 Nezabúdajte aj na dodržiavanie termínov!

Vinník dopravnej nehody vždy hlási škodu vo svojej poisťovni do 15 dni a poškodený do poisťovne vinníka do 15 dní od poistnej udalosti vzniknutej  na území SR a do 30 dní vzniknutej v zahraničí. Dôležité je kontaktovať asistenčnú službu či infolinku poisťovne a pracovníci vás už budú inštruovať. Dnes totiž poisťovne umožňujú nahlásiť škodu telefonicky alebo online. Nevyhnutnosťou je dodržať časové limity na nahlásenie poistnej udalosti, doložiť všetky potrebné dokumenty a komunikovať s poisťovňou aj s finančným konzultantom, ktorý poistenie s Vami dojednal.

Jana Ivaničová – Produktová manažérka Broker Consulting, a.s., pre neživotné poistenie

Pridaj komentár

Vyberajte
Zdieľajte
Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Čítajte nové
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Na aktuálnej vlne

Najčítanejšie články

Ako nasporiť deťom na štúdium alebo na bývanie?

Každý rodič by chcel svojim deťom dopriať minimálne dve veci. Dobré vzdelanie, ktoré môže byť základ pre ďalšiu profesionálnu kariéru a pomôcť so zabezpečením vlastného bývania. Začnime dvomi predpokladmi. Prvým je, že vzdelanie a bývanie (jeho obstaranie) bude z roka na rok drahšie.

Na čo si dávať pozor pri kúpe bytu?

Na čo si dávať pozor pri kúpe bytu?

Pri staršom byte musíte toho sledovať veľa, aby ste neprerobili na opravách. Chyby bývajú často skryté. Prečítajte si, ako sa vyhnúť neočakávaným opravám?

Rýchly kontakt

Eva Franzen, realitný konzultant Broker Consulting

Eva Franzen

Naša kancelária:

Na Revíne 29/C
831 03 Bratislava

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako realitná špecialistka a podriadený finančný agent Eva Franzen, so sídlom Romanova 3, Bratislava 85102, IČO: 14019990, zapísaným v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 265404. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené Eva Franzen a Broker Consulting, a.s.